FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksLinkedIn
    Ferienhaus Ostsee

تأثیر صعود میاه الطبقة السطحیة على تقھقر شبكة الطرقات

 

مشري بشیر* أبي مولود یوسف* كریكر عبد الواحد*
جامعة قاصدي مرباح ورقلة EVRNZA مخبر


تعاني ولایة ورقلة وكغیرھا من ولایات الجنوب الشرقي من مشكل صعود مستوى میاه الطبقة السطحیة الناجمة عن الضخ المفرط لمیاه الطبقة الجوفیة نحو الطبقة السطحیة ، إن إرتفاع مستوى میاه الطبقة السطحیة یؤدي إلى ظھور عدة مشاكل نذكر منھا:
- تقھقر شبكة الطرقات
- تقھقر المنشآت نتیجة لتقھقر أساساتھا
- تقھقر منتوج النخیل
لقد شھدت ولایة ورقلة وفي خلال مدة وجیزة ممتدة ما بین سنة 2002 و 2008 عملیة تجدید في شبكة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب تقدر ب 61660 متر وفي شبكة التطھیر تقدر ب 39380 متر أي بما یعادل تجدید 100 كیلومتر من القنوات وبالتالي القضاء على حوالي 100 كیلومتر من شبكة الطرقات في الولایة

 

Télécharger l'article

 • Image manifest.univ-ouargla 01
 • Image manifest.univ-ouargla 02
 • Image manifest.univ-ouargla 03
 • Image manifest.univ-ouargla 04
 • Image manifest.univ-ouargla 05
 • Image manifest.univ-ouargla 06
 • Image manifest.univ-ouargla 07
 • Image manifest.univ-ouargla 08
 • Image manifest.univ-ouargla 09
 • Image manifest.univ-ouargla 10
 • Image manifest.univ-ouargla 11